NTK

insanların çoğu mızmız, herkes halinden yakınıyor, daha fazlasını istiyor. sürekli söylenen, memnun olmayan, tamah eden, göz koyan, diline dolayan, sahip olduğu nimetleri görmeyi beceremeyen bu insanlardan ve adet edindikleri yılgınlıktan hazzettiğimi söyleyemem. herkeste bir bunalım, bir bitse de gitsek kafası, bir küçük emrahlık, bir kolpa nihilizm, yaşamaktan bıkmışlık, ölmeye susamışlık, bir nankörlük, gayri ahlaki ve gayri insani memnuniyetsizlik. dünyanın yükü omuzlarındaymış gibi yaygara yapan, terennümlü ağlayan, aciz varlığını kıymetli kılacak bir nebze gayretten yoksun, iki kıytırık işi idare edemeyip sabah uyanmaya bile üşenen, kendi zelil anlamsızlığı içinde boğulan insanlar. elimde olsa toptan defedeceğim, yahut gözümün görmeyeceği bir yere dezenfekteye göndereceğim birkaç mikrop, bir avuç şımarık sünepe.

lakin "hazzetmiyorum diyerek kesip atmak yerine, anlamaya çalışıp nasihat etmek" şiarı gereği, elimden gelen bir şey var mıdır, muhatabıma işaret edebileceğim bir anlam sözkonusu mudur diye düşünmeden edemiyorum. çünkü hepimiz o çukura mütemadiyen girip çıkıyoruz, bir elimizden gelen öbür elimizce engelleniyor, ülkemizde ve dünyamızda binbir çetin mevsim yaşanıyor. o yüzden acziyete düşmek değil, o acziyete sıkışıp kalmaya çalışmak çok büyük ayıp.

böylece ben de, mütemadiyen yakınan bu sümsük kardeşlerimizin sahip oldukları sayısız nimeti tespit amacıyla Nimet Tespit Kurulu'nda tek başıma, günün her saati görev başındayım. Kurul olarak, şikayetleri dinliyor, memnuniyetsiz tavırları itinayla feshediyor ve ilgili kişilerin hayatlarındaki lütufları, kıymetli nüveleri tespit etmeye uğraşıyorum. eğer karşımdaki kişi tenkidimi dinleyebilecek kıvamdaysa usturuplu bir şekilde gerekli izahati yapıyorum ki bu uygulama, Nimet Tespit Kurulu'nun ikinci işlevini ortaya koyuyor: Nankör Tenkit Kurulu oluşunu. böylece 'nimeti tespit ve nankörü tenkit' ederek, hangi ahval ve şeraitte bulunulursa bulunulsun, körkütük şikayet etmenin insanın cevherini gölgelemekten başka işe yaramayacağını ifade etmeye çalışıyorum.

Nimeti Tespit ve Nankörü Tenkit görevini, anlamsızlıkla boğuşan tüm insanevlatlarına hassaten öneriyorum.