sahibi değil parçası

Jean-François Millet


Jean-François Millet yetenekli ve çalışmaları rağbet gören bir ressamken, kıtlık döneminde resim yapabilmek için çok değerli bir çalışmasının tuvalini kullanır. Andrei Tarkovsky, beş yılda bir ismini ve üslubunu değiştiren, geride iz bırakmaksızın yepyeni bir stilde sanat icra etmeye çabalayan Japon ressamlardan bahseder. Kadim dünya tarihi, yakacak odun bulamayıp yazdıklarını/çizdiklerini tutuşturan, ürettiği eserin cismini öteleyebilen büyük sanatkârlarla doludur. En güzel türkülerin çoğu anonimdir ve İslam sanatında kime ait olduğu bilinmeyen/gizlenen değerli eserler La Edrî (bilinmeyen) olarak anılır. Kendini, ve ait olduğu mükemmeliği arayan insan için meta hiçbir şeydir, tekamül her şey.

La Edrî